Acasă Noutăți Intrarea Maicii Domnului în Biserică – Cea mai puternică rugăciune pe care e bine să o rostești pe 21 noiembrie

Intrarea Maicii Domnului în Biserică – Cea mai puternică rugăciune pe care e bine să o rostești pe 21 noiembrie

de Comunicatul
0 comentariu

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, 21 noiembrie. Rugăciunea care îți îndeplinește orice dorință. Ziua de 21 noiembrie reprezintă o zi foarte importantă pentru creștinii ortodocși. Aceștia prăznuiesc Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Intrarea Maicii Domnului în Biserică este prima sărbătoare din Postul Crăciunului cu dezlegare la pește.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, 21 noiembrie. Maica Domnului este numită în rugăciuni drept “împărăteasa cerului și a pământului” datorită smereniei și iubirii sale. Datorită harurilor pe care le-a primit de la Dumnezeu, Maica Domnului mijlocește pentru tot sufletul necăjit, întristat și îndurerat, și face minuni cu cei pierduți în marea păcatelor sau a ispitelor. Potrivit religiei, Maica Domnului îi poate întoarce la credință pe cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu, scăpându-i de osânda cea veșnică. Puterea de mijlocire a Maicii Domnului este neasemănată, iar ea izvorăște din dragostea ei de mamă față de noi.  Sfântul Serafim Sobolev vorbește despre cutezanța fără de seamăn a rugăciunilor Maicii Domnului.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, 21 noiembrie. Sărbătoarea de Intrarea Maicii Domnului în Biserică mai este cunoscută și sub numele de Vovidenie sau Ovidenie, termen ce provine din slavonă și se traduce „ceea ce se face văzută”.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, 21 noiembrie. Intrarea în Biserica a Maicii Domnului comemorează aducerea Fecioarei Maria la Templu de către părinții ei, Sfinții Ioachim și Ana. Arhiereul Zaharia a închinat-o pe Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sfânt din Templu, unde numai arhiereul intră o singură dată pe an. Fecioara Maria a stat în Templu, timp de 12 ani.

În tradiția populară, Intrarea în Biserica a Maicii Domnului este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Luminii, scrie crestinortodox.ro.

Rugăciunea pe care să o rostești de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare şi tărie a noastră, primește această cântare de laudă şi de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăţilor noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul şi pentru aceasta năzuim la tine, că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie; ocroteşte-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriţilor noştri sfinţenie, ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe, înţelepciune şi putere; judecătorilor, dreptate şi necăutare la faţă; învăţătorilor, minte şi smerită înţelepciune; asupriţilor, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniţi, răbdare şi bucurie duhovnicească; neînfrânaţilor, înfrânare; şi nouă, tuturor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă preasfântă, milostiveşte-te asupra noastră şi asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijineşte, pe prunci îi păzeşte şi pe noi, pe toţi, ne apără şi ne ocroteşte cu milostivirea ta. Pe toţi, scoate-ne din adâncul păcatului şi ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viaţă, iar la înfricoşătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ţie cu credinţă. Deci ne rugăm ţie, Atotputernică ajutătoarea noastră, şi ţie ne predăm pe noi înşine, unul pe altul şi toată viaţa noastră, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniţi şi acoperitoarea celor necăjiţi, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin; necazul meu îl ştii, deci dezleagă-l precum voieşti, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poţi face tot binele, primeşte aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ţie, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce eşti aleasă din toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu şi ne-am învrednicit de Sfântul Trup şi de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită eşti în neamurile neamurilor, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii.

Şi acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia, şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârşit cu rugăciunile tale păzeşte-ne pe noi neosândiţi. Ca prin paza şi cu ajutorul tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumită şi închinăciune, pentru toate să înălţăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Sursa: Doxologia.ro

You may also like

Despre noi

Comunicatul.ro este o platforma de stiri actualizate o data la cateva ore.

Articole recente

Generale

Noutăți

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

De interes

© 2022 Toate drepturile rezervate.